Gigi Lentini, Mauro Tarasco e gli ex giocatori Granata